Jumaat, 23 September 2011

KELANTAN DAN TANGGUNGJAWAB HUDUD


Apabila sebut hudud di Malaysia, ramai yang akan mengingati hasrat Kelantan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Ada yang menyatakan hasrat tersebut sekadar mainan politik, padahal tuduhan itulah mainan politik. Saya bukan anak Kelantan, tidak juga aktivis parti di Kelantan. Saya orang luar Kelantan yang sering diberikan peluang oleh Kerajaan Kelantan untuk melihat pentadbiran dari dekat.

Saya yakin bahawa dalam isu hudud hasrat Kelantan bukan main-main. Ia adalah hasrat yang terbit dari perasaan tanggungjawab perintah muslim terhadap ayat-ayat Allah dalam al-Quran dan nas-nas Rasulullah s.a.w dalam sunnah baginda. Saya sendiri mendengar perkataan YAB Menteri Besar Kelantan ketika ditanya tentang hudud, beliau menjawab: “Jika Allah tanya saya di akhirat, saya akan beritahu Kerajaan Pusat menghalang saya melaksanakannya”.


Saya lihat wajahnya, saya rasai kejujuran dan kebimbangan beliau yang diamanahkan pemerintahan mengenai hukum Allah berkenaan. Apa tidaknya, Allah menegaskan dalam al-Quran: (maksudnya)
“Ini ialah satu “surah” yang Kami turunkan, dan Kami wajibkan hukum-hukumnya, serta Kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu beringat. Perempuan Yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum ugama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (Surah an-Nur: 1).
Dalam al-Quran ada disebutkan beberapa jenis hukuman terhadap jenayah-jenayah tertentu; jenayah curi (Surah al-Maidah: 38), jenayah hirabah (Surah al-Maidah: 33), jenayah zina (Surah an-Nur: 3), dan qazf (Surah an-Nur: 4). Dalam hadis pula disebutkan hukuman sebat bagi peminum arak, buang daerah bagi penzina dan rejam bagi penzina muhsan, juga bunuh bagi yang murtad. Hukuman ini secara umumnya dikategorikan sebagai hudud. Walaupun begitu, ada perbincangan dalam kalangan sarjana mengenai kedudukan hukuman murtad, buang daerah dan rejam; adakah itu hudud atau ta’zir (discretionary punishment). Jika ia hudud bererti ia tidak boleh dipinda atau ditukar ganti. Jika ia ta’zir bererti ia terdedah kepada perubahan dan penilaian semula pihak pemerintah. Saya akan bincangkan nanti dalam artikel yang lain.

Niat Buruk

Usaha menggambarkan negara Islam atau design negara yang mendaulat Islam sebagai negara hudud adalah gambaran yang tidak tepat. Pihak musuh berniat buruk. Hudud bukan asas kenegaraan dalam Islam. Hudud adalah hukum Islam yang menjadi makanisme dalam mencegah jenayah. Asas kenegaraan dalam Islam menegakkan keadilan dan maslahatan negara berasas prinsip-prinsip al-Quran dan as-Sunnah. Keadilan dan kemaslahatan rakyat itu luas maksudnya, dan luas juga cara mencapainya. Tugas kepimpinan negara melaksanakan yang makruf iaitu segala unsur kebaikan dan kemaslahatan untuk rakyat. Dalam masa yang sama mencegah yang mungkar iaitu segala unsur yang membawa kemudaratan dan kemerbahayaan kepada rakyat. Firman Allah: (maksudnya):
“Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kemungkaran. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.” (Surah al-Hajj: 41).
Penafsiran perkataan ‘makruf’ dan ‘munkar’ hendaklah diluaskan dalam konteks kehidupan muslim secara umum, dan kenegaraan secara khususnya. Maka dalam negara Islam; keadilan ditegakkan merentasi batasan keturunan, pangkat dan kaum. Tiada beza antara hukuman terhadap sultan atau raja dengan rakyat biasa. Tiada beza antara orang besar dan orang bawah. Kemakmuran negara juga dibahagi secara adil dalam kalangan rakyat. Tiada rasuah, tiada salah guna kuasa. Kepentingan setiap individu dalam negara dipelihara, kemaslahatan mereka dijaga. Kebajikan negara meliputi setiap lapisan rakyat.

Hukum Allah

Tiada seorang yang beriman pun yang akan berani membantah nas-nas qat’i (definitive texts) sama daripada al-Quran ataupun as-Sunnah. Mempersendakan teks al-Quran ataupun as-Sunnah seperti sendaan sesetengah pihak apabila Kelantan ingin melaksanakan hudud dengan menyatakan ‘sesiapa yang ingin makan sup tangan sila ke Kelantan’ adalah melampaui batasan agama. Bahkan, jika pengucap sedar dan bermaksud menghina nas al-Quran dan as-Sunnah, maka dia terkeluar dari Islam.

Nas-nas yang qat’i (definitive texts) itu, sekalipun diyakini tanpa syak daripada Allah, namun para sarjana Islam sering berbeza pendapat dalam menafsirkan maksudnya, atau berbeza pendapat dalam memperincikannya. Ini disebut sebagai dalil yang zanni (speculative meaning).

Umpamanya, dalam hukuman memotong tangan pencuri, tiada siapa yang syak tentang kewajiban melaksanakan nas ini. Namun, para sarjana berbeza pendapat dalam menentukan syarat yang melayakkan seseorang dijatuhkan hukuman tersebut. Demikian juga dibincang suasana yang membolehkan hukuman itu dilaksanakan. Ini kerana terdapat nas-nas yang lain yang boleh menafsirkan hukuman ini. Membahaskan, ataupun meletakkan syarat-syarat yang layak sebelum perlaksanaan sesuatu hukum hudud itu, bukanlah bererti menolak hukum itu, sebaliknya memastikan perlaksanaan itu memenuhi maksud sebenar dari titah perintah Allah dan rasulNya yang disebut sebagai Maqasid al-Syariah (The Higher Objectives of Islamic Law).

Ini kerana bukan tujuan Islam ingin memastikan tangan pencuri itu putus, tetapi yang hendak dicapai ialah maksud keadilan, pencegahan dan pemeliharaan harta masyarakat di sebalik hukuman tersebut. Kaedahnya ditetapkan iaitu potong tangan. Maka, pelaksana hukum tersebut hendaklah memastikan bahawa apabila hukuman tersebut dilaksanakan, maksudnya dapat dicapai. Jika dilaksanakan, sedangkan maksud itu tidak dicapai, ataupun berlaku sebaliknya, maka itu tidak menunai tanggungjawab nas. Sebaliknya, hanya menzahirkan ketidakadilan, atau kekejaman atas nama Islam.

Suasana Kondusif

Suasana kondusif ialah suasana di mana apabila hukuman hudud itu dilaksanakan akan mencapai matlamat hukum itu disyariatkan. Tertegak keadilan, pencegahan dan pemeliharaan masyarakat. Suasana yang tidak kondusif ialah suasana di mana pelaksanaan hukuman tersebut membawa kepada natijah yang negatif kepada prinsip keadilan dan masyarakat Islam itu sendiri.

Nabi s.a.w bersabda:
“Jangan dipotong tangan (pencuri) ketika dalam peperangan”. (Riwayat al-Tirmizi dan al-Darimi. Hadis dinilai sahih oleh al-Albani).
Al-Imam Tirmizi (297H) ketika meriwayat hadis ini menyebut:
“Sebahagian ilmuwan berpegang dengan nas ini, antara mereka al-Auza’i, mereka berpendapat tidak dilaksanakan hudud ketika peperangan, berhadapan dengan musuh kerana dibimbangi individu yang dihukum itu akan pergi menyertai musuh…”.
Dalam riwayat Abu Daud: “Jangan dipotong tangan ketika pemusafiran” (Riwayat Abu Daud. Dinilai sahih oleh al-Albani).
Hadis di atas menunjukkan bahawa Nabi s.a.w mengarahkan agar hukuman tidak dilaksanakan dalam keadaan peperangan ataupun musafir kerana bimbang kesan yang negatif terhadap perlaksanaan itu disebabkan suasana yang tidak kondusif. Dengan melihat kepada nas yang seperti ini, maka persoalan persekitaran ketika hukuman hudud dilaksanakan perlu diambil kira.

Mewujudkan Suasana

Nabi s.a.w sebelum menegaskan tentang hudud, baginda mengujudkan suasana keadilan yang menyeluruh dalam masyarakat yang diperintah oleh baginda. Pemerintah dan rakyat sama setaraf di hadapan undang-undang. Tiada diskriminasi keturunan dan latar belakang. Suanana kebajikan; bantu membantu, tolong menolong antara masyarakat yang kukuh. Jaminan hak rakyat yang diberikan. Suasana halal yang mudah; mudah berkahwin, talak, fasakh, khuluk dan selainnya. Tiada alasan untuk lelaki ataupun wanita berzina. Sementara suasana haram yang diketatkan; sukar mendapat dan menebusi perkara haram.

Apabila suasana seperti ini wujud, maka tiada alasan rakyat memilih yang haram. Jika ada memilih yang haram juga, maka memang layak dihukum. Ini kerana pertama; dia telah mencemarkan suasana harmoni yang telah diwujudkan. Kedua; dia mempunyai penyakit jiwa yang berat yang condong memilih buruk sekalipun sukar dan menolak yang halal sekalipun mudah.

Perjuangan penting kita pada hari ini, ialah mengujudkan suasana yang kondusif ini sebelum sesuatu undang-undang ini dilaksanakan. Ini kerana, jika undang-undang hudud dilaksanakan; dihukum orang bawahan; dilepas orang atasan, dihukum penzina; diketatkan perkahwinan serta disusahkan talak dan fasakh, dihukum peminum arak, digalakkan gambaran arak, dihukum pencuri; dihalang hak rakyat serta dibiarkan rasuah dan salah guna harta negara dalam kalangan golongan atasan, dihukum pemberontak; dibiarkan kezaliman penguasa dan seterusnya, sudah pastilah hudud tidak dapat dilihat keindahannya.

Bahkan jika dilaksanakan hudud dalam suasana yang seperti itu, hanya membinasakan masyarakat. Rasulullah s.a.w menyebut:
“Wahai manusia! Sesungguhnya binasa orang yang terdahulu daripada kamu kerana mereka itu apabila seorang bangsawan dalam kalangan mereka mencuri, dia dibiarkan. Apabila seorang yang lemah dalam kalangan mereka mencuri, dilaksanakan hukum ke atasnya. Demi Allah! Jika Fatimah anak Muhammad (puteri Rasulullah) itu mencuri, nescaya ku potong tangannya” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)
Di Kelantan suasana kondusif untuk hudud terikat bukan sahaja dengan persekitaran dalam negeri tetapi juga dengan pentadbiran pusat. Selagi Kelantan tidak mendapat kerjasama Pusat sepenuhnya, tidak mungkin suasana kondusif itu dapat diwujudkan. Selepas itu banyak lagi perkaitan lain yang mesti dilangsaikan sebelum dilaksanakan. Maka, bukan menjadi kesalahan Kelantan jika beberapa hukuman hudud tidak dilaksanakan disebabkan keterbatasannya.

Kelantan telah memainkan peranan mempromosi hukuman itu. Walaupun masih terbatas disebabkan banyak kekangan, namun apa yang penting hukuman itu dibahaskan, dibincangkan dan dipromosikan. Ijtihad-ijtihad baru juga perlu dilihat bagi mencapai maksud keadilan jika ia dilaksanakan. Saya akan bahaskan dalam artikel yang akan datang insyaAllah.

Rabu, 21 September 2011

AnTaRa GuRuKu Di eL-eMaN uNiVersiTy

الشيخ عبدالمجيد عزيز الزنداني
ولد عبد المجيد عزيز الزنداني عام 1938م في منطقة الشعر بمحافظة إب، إحدى أشهر المحافظات باليمن ولكن نسبه يعود إلى قبيلة ( أرحب ) تلك القبيلة التي ينتسب إليها الصحابي الجليل سعيد بن قيس رضي الله عنه كما ينتسب إليها أبو الأحرار اليمنيين محمد محمود الزبيري .

تلقى تعليمه الابتدائي في عدن وأكمل دراسته الإعدادية والثانوية في القاهرة وفيها قام بتأسيس أول منظمة إسلامية تحت إشراف محمد محمود الزبيري وذلك بعد خروجه من حركة القوميين العرب والتي انتمى إليها لفترة قصيرة 1958م.

ترك الزنداني مقعده في السنة الثانية بكلية الصيدلة ليعود إلى اليمن بعد قيام الثورة باستدعاء من الزبيري ليساهم في جهود حماية الثورة والجمهورية والدفاع عنها حيث قدم عبر إذاعة صنعاء برنامج( الدين والثورة) الذي استهدف سد الفجوة التي حاول البعض صنعها بين الدين والثورة وقد حتم عليه واجبه الخروج إلى مناطق القبائل لحقن دماء اليمنيين والذين سالت دماؤهم بسبب محاولات التدخل الأجنبي لإحداث الصراع والشقاق بين اليمنيين فكان له دور بارز في التحضير لمختلف الفعاليات الوطنية المعارضة وكذلك إصدار صحيفة صوت اليمن، وتأسيس حزب الله مع أستاذ النضال اليمني الزبيري، وكان الزنداني يجوب مناطق القبائل الملكية لإقناعها بالعدول عن مواجهة الثورة .

وضل الزنداني على نفس الخط الذي رسمه أبو الأحرار الزبيري حتى بعد استشهاده (استشهد الزبيري والزنداني إلى جواره ) وواصل إصدار صحيفة صوت اليمن مع زملائه ومن ثم التحضير إلى مؤتمر للسلام تجتمع فيه قبائل اليمن لإخماد لهيب الحرب الأهلية وقد انتخبه المؤتمر نائبا لوزير الأوقاف

ولكن حكومة صنعاء وبتعليمات خارجية قامت بملاحقة دعاة الإصلاح واشتدت القبضة العسكرية مما دفع الزنداني إلى المغادرة إلى عدن التي كانت تحت وطأة الاستعمار البريطاني فارا من نظام البطش الذي ارتدى ثوب الجمهورية وفي عدن كان الزنداني شعلة من الحماس في الدعوة إلى الله في المساجد والمنتديات وتولى إدارة معهد النور في عدن، كما لم يسلم أيضا من ملاحقة المخابرات الإنجليزية وأزلامها للحد من نشاطه الدعوي الذي أحدث ضجة في مدينة عدن.قيادة الإسلاميين باليمن.............................................

وبعد نجاح حركة نوفمبر في شمال اليمن عاد الزنداني إلى صنعاء وتولى إدارة الشؤون العلمية بوزارة التربية والتعليم وعمل على مواجهة شبهات الملحدين والعلمانيين والتي تحاول فصل العلم عن الدين فقام بتأليف كتاب التوحيد للمدارس وساهم بالتدريس لعدد من المواد العلمية في المدارس الحكومية.

وفي عام 1975م تولى الشيخ عبد المجيد الزنداني رئاسة مكتب التوجيه والإرشاد والذي قام من خلاله باستقدام العلماء والمفكرين الإسلاميين إلى البلاد للعمل على نشر الوعي الصحيح للإسلام ومعانيه السامية ورد كيداللاديني

كما يعتبر الزنداني من أوائل المؤسسين لحركة الإخوان المسلمين في اليمن والتي بدأ ارتباطه بها في القاهرة أيام الدراسة مع رفيقه عبده المخلافي الذي استشهد في حادث غامض في مايو 69 م ومن ثم تولى الزنداني قيادة جماعة الإخوان المسلمين في اليمن حتى عام 1978م.رائد الإعجاز .....وداعية عالمي................................................

انتقل الشيخ عبد المجيد الزنداني إلى المملكة العربية السعودية في عام 1979م وعين مندوبا لليمن لدى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومن هناك بدأ عمله الدؤوب للعمل على تأسيس هيئة تعتني بالإعجاز العلمي للقرآن والسنة والتي كان الزنداني أول أمين عام لها ومن خلال الهيئة بدأ الشيخ حملة لمواجهة الاتهامات الإلحادية فقاد مواجهات عالمية وإقليمية ومناظرات مع كبار علماء الغرب فأسلم على يديه العديد منهم وكانت له مناظرات كبرى مع بعض قساوسة النصارى ولقد عرف الزنداني بمقدرته الكبيرة على الإقناع والمناظرة لما يتمتع به من ثقة ومعرفة وقوة حجة، ولقد جاء إليه أحد القساوسة ذات مرة طالبا منه مناظرة علنية أمام مجموعة من الطلاب واشترط القسيس أن يثبت له الشيخ أن الأناجيل ليست من عند الله فطلب منه الشيخ الزنداني (الأناجيل ) فأراها القسيس له فقال له الشيخ ( إنها ليست من عند الله وإن اسم مؤلفها على غلافها متى ومرقس ويوحنا ولوقا وبرنابا ) فوجم القسيس ثم قال الشيخ للقسيس"إن بعض الناس أخبرني أن رئيس الملائكة قد مات" فقال له القسيس "إن ذلك كذب لأن الملائكة خالدون لا يموتون ...فقال العالم الجليل: وكيف ؟ وأنت تقول الآن أن الإله قد مات على خشبة الصلب فكيف يموت الإله وتخلد الملائكة فبهت القسيس ولم ينطق ...كما للشيخ العديد من المناظرات والحوارات المسجلة في سلسلة (انه الحق ) مع علماء متخصصين في مجالات عديدة ولقد حاز الشيخ انبهار وإعجاب العديد منهم أمثال البروفسور ( شولدر ) كبير علماء البحار الألمان والبرفسور (يوشيد كوزاي ) من كبار علماء اليابان والرئيس الألماني ( فايتسكر ) وقد تمت ترجمة أشرطة وكتب الشيخ إلى العديد من اللغات كالروسية والألمانية والتركية إلى جوار اللغتين الإنجليزية والفرنسية...

كما أن البرفسور ( كيث مور ) أحد كبار علماء كندا ( أستاذ علم التشريح والأجنة في جامعة تورنتو بكندا ورئيس جمعية علماء التشريح والأجنة بكندا وأميركا" وضع في كتابه العلمي عن علم الأجنة فصلا عن مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة بعد سماعه للشيخ عبد المجيد الزنداني ثم أفرد صفحات في كتابه للإضافات الإسلامية من القرآن والسنة ووضع اسم الشيخ عبد المجيد الزنداني على صدر كتابه وفي صفحاته...........

كما أن للشيخ حضور مشهود في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية، والتي قدم فيها العديد من الدعوات ومنها.

- إقامة اتحادات متعددة لمختلف المهن على مستوى العالم الإسلامي.

- إقامة إطار موحد لعلماء المسلمين على نطاق عالمي ليكون مرجعية للأمة الإسلامية في جميع شؤونها

- الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في العالم ونصرة المستضعفين منهم خاصة.

- قيام سوق إسلامية مشتركة.

- الاستفادة من جميع الكشوف العلمية والتقنية العلمية والتكنولوجيا المعاصرة وتشجيع الكفاءات والخبرات.

معارضة بلاعنف...................................................................

عقب قيام الوحدة بين شطري اليمن عاد الشيخ عبد المجيد إلى اليمن ليساهم في ترسيخ نظام الشورى والديمقراطية والذي نادى به الرعيل الأول من أحرار اليمن حيث قاد المعارضة الشعبية بالطرق السلمية حيث أن الشيخ كان دائما ما يقول لمحبيه في العالم الإسلامي وفي اليمن ( استخدموا دائما الوسائل السلمية ولا تيأسوا منها لا تسنفذوها استفيدوا من كل فرصة للدعوة بالطرق السلمية ...انشروا دعوتكم ومطالبكم حيثما استطعتم دون اللجوء للعنف استفيدوا من أجواء الحرية التي تمنح لكم، إن شعوبكم الإسلامية معكم إنكم تمتلكون هذه الأغلبية الساحقة في المجتمع ومادمتم تضمنون الأغلبية فلا حاجة بكم إلى العنف المهم ألا يستخدم الآخرون العنف لمنع الحرية ولمنع رأي الأغلبية.

كما أن الشيخ يرى أن ظاهرة العنف ناتج طبيعي من نواتج الديكتاتوريات التي تحكم العالم الإسلامي . ومع ذلك فإن الشيخ يرى أن العنف ضد السلطة لا يخدم مصالح الأمة بل يزرع الفرقة بين صفوفها.

وفي صبيحة يوم الأحد الثاني عشر من شهر مايو عام 1991م قاد علماء اليمن وعلى رأسهم الشيخ الزنداني مسيرة مليونية تعتبر الأشهر في تاريخ اليمن عبر فيها عن رفض بعض مواد دستور دولة ما بعد الوحدة لما فيها من مخالفات للشريعة ومحاولة طمس الهوية الإسلامية لهذا الشعب، مطالبا بمقاطعة الاستفتاء على هذا الدستور إذا لم تتم الاستجابة لمطالب العلماء والشعب، ولقد كانت من أروع المظاهرات السلمية حيث قام بضبط نظامها ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص لم يمس فيها غصن شجرة بسوء رفعت فيها المصاحف ودعا المتظاهرون إلى جعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع والقوانين، ووقف الزنداني خطيب الجماهير ليلقي خطبة عصماء ليعبر فيها عن مطالب الشعب في تحكيم شريعة الله في كل أمور الحياة، ولا يزال الشيخ عبد المجيد الزنداني يقف خطيبا كلما استدعى الأمر فتجده في مهرجانات الطلاب وتجده في مهرجانات الدفاع عن الأقصى ذلك الخطيب الصادق الذي يلهب مشاعر الجماهير ويلم شمل الفرقاء ويدعو إلى السلام ومن ذلك دعوته إلى مؤتمر الوحدة والسلام عام1992م.تحمل التبعات ...والعطاء المتواصل.............................................

وشاءت أقدار الله تعالى أن يتحمل الزنداني عبأ كان هو الأكبر في سجل حياته وهو عضوية مجلس الرئاسة الذي يرأسه رئيس الجمهورية اليمنية علي عبد الله صالح، لكنه كان مثالاً لأي داعية يرتقي إلى هذا المنصب فقد كان منزله ولا يزال مفتوحا لا يمنعك عنه حجاب مع وجود العديد من الحرس الذين يقفون إلى جواره لحمايته ولكنهم لا يمنعون طالب حاجة أو صاحب شكوى وقد كان يجوب البلاد شمالا وجنوبا داعية إلى الله يلقي المحاضرات في معسكرات الجيش والأمن ويحدث عن الإيمان وأثره في القلوب إلى جوار اضطلاعه بمهامه السياسية الأخرى ....كما وثب وثبة البطل للدفاع عن الوحدة في حرب صيف 1994م والتي عرفت بحرب الانفصال وكيف لا والوحدة هي حلمه وحلم أستاذه الزبيري وحلم الرعيل الأول الصادق من الأحرار.

وبعد ما ترك الشيخ مقعده في مجلس الرئاسة تفرغ للعمل السياسي والدعوي حيث أصبح رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح صاحب التوجه الإسلامي كما أسس جامعة الإيمان المتفردة في منهجها وأسلوب التدريس فيها ليتخرج منها الدعاة المصلحون الذين سيواصلون درب الدعوة والإصلاح والتجديد ونبذ التقليد والتعصب ونبذ العنف والتطرف والإرهاب ولا زالت الجامعة تواصل مشوارها هذا ...

انضموا إلى مجموعة الشيخ عبد المجيد الزنداني
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_201944233164471
Top of Form
Bottom of Form

Jumaat, 16 September 2011

AnDai aKu seOraNg PeNoReH - MerDeka RaYa 2011


Nama Program  : Kayuhan Basikal Tua (era 50an) sempena sambutan Merdeka Raya

Anjuran            : Pendidikan Alam Sekitar (PALAS) Jab. Pel. Negeri Perlis (JPNPs)

Bertarikh          : 10 September 2011 (Sabtu)

Lokasi Kayuhan : Dari JPNPs Cawangan ke JPNPs Pusat

Jumlah Peserta : Seramai 51 orangWajah-wajah klasik era 50an (sebelum Merdeka)


Penoreh getah era 50an

  Tukang Kayu


Tukang Cuci (Dobi 50an)


Laksa oh Laksa


Pesawah dengan semai nya


Seghekap Ikan daa


Pengetua Sekolah / Guru Besar


Apek AbDuL LaLim bin AbDaLuLaH


Peserta Basikal Tua Berkarisma 50an sempena MerdekaRaya JPNPs

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...